Aerial photo taken on April 24, 2019 shows a view of the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

Photo taken on April 24, 2019 shows azalea flowers on the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

Aerial photo taken on April 24, 2019 shows a view of the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

Photo taken on April 24, 2019 shows azalea flowers on the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

Photo taken on April 24, 2019 shows azalea flowers on the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

Photo taken on April 24, 2019 shows azalea flowers on the Gaomu Mountain in Pan'an County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)