Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)

Tourists walk under plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)

Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)

Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)